Savoirs en partage

Le portail des ressources scientifiques
et pédagogiques de l'AUF

Mme Minodora Paula DINU

Université de Bucarest, Roumanie
minodora_dinu (à) yahoo.fr
Région: Europe centrale et orientale

Informations académiques

Statut: Enseignant-chercheur dans un établissement
Diplôme: Doctorat
Domaines de recherche:
 • Didactiques
 • Res@TICE
Communauté de chercheurs:
 • Classements universitaires et évaluation
Thèse:
(ou tout autre travail de recherche — mémoire, HDR, etc. — encadré par un universitaire)
Le développement d'un guide pour le mentorat d'insertion professionnelle, Faculté de Psychologie et Sciences de l'Education , 2013.
Directeur: M. Romita IUCU

Discipline, thèmes de recherche

Discipline: Éducation
Thèmes de recherche: Insertion professionnelle, mentorat
Mots-clés: mentorat, insertion professionnelle
Url site web: http://blogdeprof.over-blog.com/

Activités en Francophonie

Membre d'une association ou d'une société savante francophone Centre International d'Etudes Francophones, Association Roumaine des Professeurs de Francais, Commission de Recherche et Innovation en Didactique

Expertises

Titre de l'expertise: Mentorat
Date: 2010-2013

Est disposé à réaliser des expertises pour l'AUF Oui

Publications

 • Le role du tutorat dans la formation initiale des enseignants de francais en Roumanie, dans "Theorie et pratique en francais", Ramnicu Valcea, 2007

 • La pedagogie par projets en classe de FLE, dans "La francophonie et la nouvelle identite europeenne", Editions Unievrsitaires Alexandru Ioan Cuza Iasi, 2007

 • Formarea deschisa si la distanta, noi competente pentru un nou tip de formare ( La formation ouverte et a distance, de nouvelles competences pour un nouveau type de formation), dans Formatorul pentru adulti, Timisoara 2006

 • Minodora Dinu, Stefania Marineanu, Predarea geografiei în clasa cu profil bilingv (Enseignement de la geographie dans les classes a profil bilingue), Contemporary trends in teaching and learning geography, 2007, Clusium, Cluj-Napoca.

 • Minodora Dinu, La formation initiale des enseignants de FLE: au croisement de chemins, Actele Colocviului Științific Internațional Probleme de lingvistica generală și romanică. , 2008, CEP USM, Chisinau.

 • Minodora Dinu, Cercetarea în educaţie: provocare majoră pentru o societate în schimbare (La recherche dans l’éducation, enjeu majeur pour une société en changement)), Cercetarea ştiinţifică educaţională. Domenii, priorităţi, efecte, 2008, Academia de Studii Economice , Bucuresti.

 • Minodora Dinu, Profesionalizarea tutoratului : statut, roluri, competenț (Professionnalisation du tutorat: statut, rôles, compétences), Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente (Volume de la conférence)), 2008, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Abordarea genului in educaţie: proiect de formare continuă pentru orele de consiliere si orientare, Paideia, Revistă Română de educație și cultură, 2009, ANUP Asociația Națională a Universităților Populare, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Le mentorat dans l'education et la formation professionnelle: domaines d'intervations. , Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in Human Resources Field, 2009, olitehnica PRESS, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Mentorat educațional: de ce, când, cum? (Mentorat éducationnel:pourquoi, quand, ou? , Criză. Schimbare. Educație, 2011, Editura ASE Academia de Studii Economice Bucuresti, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Mentoratul, între teorie și practică. Introducere în problematica mentoratului., Modernitate și competitivitate în educație, 20011, Universitatea Politehnică București, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Genul face diferența in mentorat? , Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitatea de șanse în societatea românească, 2012, Editura Pro Universitaria, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Mentoratul de inserție profesională: o modă sau o necesitate? , Costurile sociale ale educație vs. Costurile sociale ale ignoranței, 2012, Academia de Studii Economice , Bucarest.

 • Minodora Dinu, Probleme relevate de cercetarea mentoratului educațional, Education in the Knowledge and Computer-Based Society, , 2012, Universitatea Spiru Haret, Bucarest.

 • Minodora Dinu, Mentorat online pentru profesorii debutanți: beneficii și probleme generate de mediul virtual, Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere , 2013, Universității Titu Maiorescu, Bucarest.

Divers

Date de la dernière modification: 02 aoû 2013